Bảng giá cước bao gồm bảng giá giao hàng thu hộ COD, bảng giá cước chuyển phát nhanh, chuyển phát tiết kiệm, chuyển phát thường, chuyển phát nhanh quốc tế

1. Bảng giá giao hàng thu tiền hộ ( COD ) tại Thành Phố Hồ Chí Minh

2. Bảng giá giao hàng thu tiền hộ ( COD ) liên tỉnh

Bảng giá cước bao gồm

  • Dịch vụ chuyển phát nhanh thu COD
  • Dịch vụ chuyển phát tiết kiệm thu COD